Soutěž o hasiče roku

FERNET STOCK Hasič 2016 - finalisté

Do finále jste veřejným hlasováním zvolili tyto hasiče.

Další hlasování o titul FERNET STOCK Hasič 2016 již bude na porotě. Ta během finálového galavečera, který proběhne dne 4. listopadu 2016 v prostorách TOP hotelu Praha, vybere toho nejlepšího hasiče pro tento rok.

více informací o hasiči číslo 1
více informací o hasiči číslo 2
více informací o hasiči číslo 3
více informací o hasiči číslo 4

 


Účastí na doprovodných akcí a hlasování v soutěži MISS HASIČKA vyjadřuje účastník svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním jeho osobních údajů, fotografií a audiovizuálních záznamů pro potřeby pořadatele soutěže Miss Hasička společnost TEMS s.r.o. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění účinném od 1. ledna 2015, za účelem poskytování služeb a produktů pořadatele a jeho partnerských firem. Dále účastník uděluje pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení pořadatele a jeho partnerských firem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.